Klantenservice vandaag geopend vanaf 9.00 uur Orderstatus

Wat moet ik opsturen?

Wat je precies moet opsturen hangt af van een aantal dingen. Heb je het contract tijdens het bestelproces ondertekend met een iDEAL-betaling of niet? Sta je op dit moment onder curatele? Heb je geen Nederlands legitimatiebewijs? Hieronder zie je een overzicht van wat je (eventueel) moet opsturen. Ook leggen we je uit bij welke wijzigingen je een nieuwe kopie van het Belsimpel-contract moet insturen en waarom identificatie bij een telefoonabonnement nodig is.


Ik heb mijn contract ondertekend met iDEAL

Als je het contract tijdens het bestelproces hebt ondertekend met een iDEAL-betaling en/of een sms-verificatie hebt gedaan bij het bestellen, dan hoef je niets op te sturen! Als je de bestelling hebt afgerekend met iDEAL, gebruik je die betaling namelijk als verificatie. Als je niets hoefde te betalen of als je op een andere manier je bestelling hebt afgerekend, kun je alsnog een iDEAL-betaling van één cent doen. Hiermee kan je het contract alsnog ondertekenen. Deze iDEAL-betaling doe je vanaf de rekening waar je abonnementskosten van worden afgeschreven. Meer informatie over het ondertekenen van je contract met iDEAL vind je hier.

Let op: Dit is niet mogelijk bij zakelijke aanvragen met meerdere abonnementen.


Ik heb mijn contract niet ondertekend met iDEAL

Heb je je contract niet ondertekend met een iDEAL-betaling? Dan sturen we je het contract op, zodat je het kunt ondertekenen en terugsturen. Daarnaast hebben we nog een aantal kopieën nodig om te voorkomen dat iemand anders op jouw naam een telefoonabonnement afsluit. Hierdoor weet je nieuwe provider dat jij degene bent die het abonnement aanvraagt en het bankrekeningnummer echt bij jou hoort. Hieronder kun je vinden wat je precies op moet sturen bij welke aanvraag.

Particulier

Nieuw abonnement

 • Het ondertekende contract (en eventueel het nummerbehoudformulier) van je nieuwe abonnement;
 • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig);
 • Een betaling van één cent via iDEAL*.

*Deze betaling à €0,01 geldt als een verificatie van het rekeningnummer waarmee je de abonnementskosten gaat betalen. Neem contact op met onze klantenservice, dan kunnen we een iDEAL-betalingslink toesturen.

Verlenging

 • Het ondertekende verlengingscontract;
 • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig).

Zakelijk

Nieuw abonnement

 • Het ondertekende contract (en eventueel het nummerbehoudformulier) van je nieuwe abonnement;
 • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig);
 • Een machtiging + kopie van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig) van een tekenbevoegde wanneer iemand anders dan de tekenbevoegde de aanvraag doet;
 • Het KvK-nummer van het bedrijf waarop de aanvraag gedaan wordt (ingevuld op het contract);
 • Een betaling van één cent via iDEAL*.

*Deze betaling à €0,01 geldt als een verificatie van het rekeningnummer waarmee je de abonnementskosten gaat betalen. Neem contact op met onze klantenservice, dan kunnen we een iDEAL-betalingslink toesturen.

Verlenging

 • Het ondertekende verlengingscontract;
 • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig);
 • Een machtiging + kopie van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig) van een tekenbevoegde wanneer iemand anders dan de tekenbevoegde de aanvraag doet;
 • Het KvK-nummer van het bedrijf waarop de aanvraag gedaan wordt (ingevuld op het contract).

Schuldsanering/curatele

Als je onder curatele of bewindvoering staat, vragen de providers om een aantal extra kopieën. Het contract onderteken je gewoon zelf. Naast een kopie van je eigen legitimatiebewijs, moet er een kopie van het legitimatiebewijs van de bewindvoerder ingestuurd worden. Verder is er ook een machtiging, los of bijgeschreven, van de bewindvoerder nodig. Hierbij gaat het om een toelichting met daarbij de naam en handtekening van de bewindvoerder.

Wanneer je wordt afgewezen door een provider, is het raadzaam www.experian.nl te raadplegen. Via Experian vraag je een overzicht op van jouw kredietwaardigheid en credit score. Het kan zijn dat je onbewust nog een betaling open hebt staan, waardoor het afsluiten van een abonnement niet mogelijk is totdat deze is voldaan. Laat het ons weten als dit is verholpen, dan kunnen we de aanvraag opnieuw voor je indienen.


Wanneer moet ik een nieuw contract insturen?

Het komt soms voor dat het contract niet in één keer juist ingestuurd wordt, of dat niet alle informatie op het contract klopt. Als je de juiste informatie aan ons doorgeeft, passen wij het contract voor je aan. Sommige wijzigingen kunnen probleemloos worden doorgevoerd zonder dat er een nieuw contract nodig is, maar voor andere wijzigingen heeft de provider een nieuw contract nodig. Hieronder staat een overzicht van de gevallen waarin er een nieuwe kopie van het aangepaste contract ingestuurd moet worden.


Wat wijzigt er? Moet je het contract opnieuw insturen?
Ordernummer Nee
Toestel Nee
Voorletters Ja
Achternaam Ja
Geslacht Ja
Geboortedatum Ja
Adres Soms*
Postcode Soms**
Plaats Soms***
Telefoonnummer Nee
Bedrijfsnaam Ja (mag ontbreken mits KvK-nummer is ingevuld)
KvK-nummer Ja
Rekeningnummer Ja
Naam bank Nee
Plaats bank Nee
Type legitimatie Nee
Documentnummer Nee
Geldig tot Nee
Abonnement Ja
Bundels Ja
Nummer voor nummerbehoud Ja
Te verlengen 06 Ja
Simkaartnummer Ja
Al opgezegd? Nee
Einddatum Nee
Ingangsdatum Nee

* Een kleine adreswijziging kan wel aangepast worden zonder een nieuw contract, bijvoorbeeld: Parkweg 8 > Parkweg 7. Een grote wijziging kan niet worden aangepast zonder nieuw contract, bijvoorbeeld: Parkweg 8 > Kinderhuissingel 102.
** Een kleine wijziging kan wel aangepast worden zonder een nieuw contract, bijvoorbeeld: 2061 AR > 2016 AR. Een grote wijziging kan niet worden aangepast zonder een nieuw contract, bijvoorbeeld: 2061 AR > 2013 AW.
*** Een kleine wijziging kan wel aangepast worden zonder een nieuw contract, bijvoorbeeld: Bloemendahl > Bloemendaal. Een grote wijziging kan niet aangepast worden zonder een nieuw contract, bijvoorbeeld: Bloemendaal > Haarlem.


Wat moet ik opsturen wanneer ik geen Nederlands legitimatiebewijs heb?

Belsimpel.nl vraagt voor de providers de gegevens op die zij nodig hebben om de aansluiting van jouw abonnement te kunnen goedkeuren. Per provider kan het verschillen welke legitimatie ingestuurd mag worden en welke gegevens in combinatie met deze legitimatie meegestuurd moeten worden. Hieronder volgt een overzicht van welke gegevens de providers nodig hebben. Deze regels worden bepaald door providers, Belsimpel.nl is hieraan gebonden.

Let op: Bij alle providers is een verificatie van het rekeningnummer op je contract nodig in de vorm van een pinbetaling van €0,01 (met uitzondering van Simyo).


Provider NL paspoort NL identiteitskaart NL rijbewijs Buitenlands paspoort Verblijfsvergunning 
Ben

Binnen EU: Paspoort of ID-kaart, alleen met bankpas (minimaal vier maanden oud).

Buiten EU: Paspoort, alleen met bankafschrift (maximaal één maand oud), alleen Sim-Only mogelijk.

Gepriviligeerdendocument.

hollandsnieuwe Binnen EU: Paspoort of ID-kaart (moet nog minimaal zes maanden geldig zijn).

Buiten EU: Paspoort (moet nog minimaal zes maanden geldig zijn).

Geprivilegieerdendocument.
KPN Binnen EU: Paspoort of ID-kaart, alleen met BRP uittreksel.

Buiten EU: Paspoort, alleen met met BRP uittreksel + verblijfsvergunning + een waarborgsom.

Geprivilegieerdendocument.

Nog minimaal 1 jaar geldig: Verblijfsvergunning + BRP uittreksel.

Minder dan 1 jaar geldig: Verblijfsvergunning + BRP uittreksel + een waarborgsom.

Een uitreksel van een verblijfsvergunning geldt alleen voor klanten buiten de EU.

Simyo Binnen EU: Paspoort of ID-kaart

Buiten EU: Paspoort.
Tele2

Binnen EU: Paspoort, alleen met bankpas (minimaal drie maanden oud).

Geprivilegieerdendocument, alleen met bankpas (minimaal drie maanden oud).

Let op: voor zakelijke abonnementen geldt dat alleen een Nederlands legitimatiebewijs wordt geaccepteerd.

Alleen met bankpas (minimaal drie maanden oud).

Let op: voor zakelijke abonnementen geldt dat alleen een Nederlands legitimatiebewijs wordt geaccepteerd. Een verblijfsvergunning valt hier helaas niet onder.

Telfort Binnen EU: Paspoort of ID-kaart, alleen met BRP uittreksel.

Diplomatiek paspoort, alleen met GBA uittreksel.
Type I t/m IV (type I en III moeten nog minimaal één jaar geldig zijn).
T-Mobile Binnen EU: Paspoort of ID-kaart met bankpas (minimaal vier maanden oud) in combinatie met een Sim Only. Een toestel is alleen mogelijk bij een verlenging.

Buiten EU: Paspoort, alleen met bankpas (minimaal vier maanden oud), alleen Sim Only mogelijk tenzij het om een verlenging gaat.

Geprivilegieerdendocument.
Type I t/m V en EU/EER.
Vodafone Binnen EU: Paspoort, alleen met bankpas (minimaal zes maanden oud).

W-document en W2-document, alleen Sim Only mogelijk.

Geprivilegieerdendocument of diplomatiek paspoort.
Type I t/m V en EU/EER (nog minimaal zes maanden geldig), alleen met bankpas (minimaal zes maanden oud).

NATO-paspoort.

Identificatie bij een telefoonabonnement

Waarom moet ik mijn legitimatiebewijs en bankpas opsturen bij een abonnement?

Belsimpel.nl vraagt naar je legitimatie namens de provider. Op deze manier proberen we te voorkomen dat er identiteitsfraude gepleegd wordt. Identiteitsfraude houdt in dat iemand anders gebruik maakt van je identiteitsgegevens en zo bijvoorbeeld leningen of abonnementen aanvraagt op jouw naam. Identiteitsfraude gebeurt helaas regelmatig en in 2011 was 5% van de bevolking het slachtoffer van identiteitsfraude. Identiteitsfraude kan verstrekkende gevolgen hebben voor jou, zowel maatschappelijk als financieel. Met je identiteitsbewijs kunnen we voorkomen dat iemand namens jou een abonnement afsluit. Ook kunnen we controleren of je ouder dan 18 bent, wat een vereiste is om een abonnement te mogen afsluiten.

Een andere reden om jouw gegevens te vragen, is om je kredietwaardigheid te controleren. Met je naam, adres, geboortedatum en bankpas of bankafschrift kan de provider controleren of je de betaalverplichting van het abonnement dat je hebt uitgezocht, kunt nakomen. Dit doen alle providers zodra je een nieuw abonnement bij ze afsluit. Daarnaast is de bankpas of het afschrift een extra controle tegen identiteitsfraude.

Wat doet Belsimpel.nl met mijn gegevens?

Belsimpel.nl gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Zo worden de kopieën van je legitimatiebewijs en bankpas in een versleuteld, digitaal archief bewaard. Per post opgestuurde stukken worden gedigitaliseerd en de papieren worden vernietigd, zodat ze niet per ongeluk in verkeerde handen kunnen komen. Het digitale archief is niet door derden te bereiken en goed beveiligd, zodat je gegevens in goede handen zijn. Daarnaast worden je documenten alleen gebruikt voor het aansluiten van je abonnement bij de provider.

Hoe voorkom ik identiteitsfraude?

Natuurlijk doet Belsimpel.nl er alles aan om te voorkomen dat er identiteitsfraude gepleegd wordt met je gegevens. Zelf kan je ook het een en ander doen om te voorkomen dat je gegevens door anderen worden misbruikt. Let daarom op de volgende punten als je je legitimatiebewijs instuurt:

 • Maak het BSN-nummer op je identiteitsbewijs onleesbaar. Je BSN-nummer is een uniek persoonsnummer en is niet nodig om een abonnement aan te vragen, maar kan wel gebruikt worden voor fraude. Er zijn maar weinig instanties die uw BSN-nummer nodig hebben. Een overzicht hiervan vind je op de website van de Rijksoverheid. Je BSN-nummer staat tweemaal op het legitimatiebewijs, tussen de persoonsgegevens en in de letter- en getallenreeks. Let er dan ook op dat je beide BSN-nummers volledig onleesbaar maakt.
 • Noteer dat het om een kopie gaat. Je mag op de kopie van je legitimatiebewijs aangeven dat het om een kopie gaat. Schrijf hierbij de datum en ook voor wie de kopie gemaakt is. Let er echter wel altijd op dat al je gegevens (behalve de pasfoto en het BSN-nummer) leesbaar blijven. Als de gegevens niet leesbaar genoeg zijn, kunnen wij het abonnement niet voor je afsluiten en vragen we een beter leesbare kopie van je.

Een handige app voor de beveiliging van je legitimatiebewijs is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met de app maak je een foto van je legitimatie, die vervolgens voorzien wordt van een watermerk. Ook worden de juiste gegevens onzichtbaar gemaakt. Zo kun je dus eenvoudig je identiteitsbewijs beveiligd opsturen.

Help, mijn identiteit is misbruikt voor een abonnement!

Identiteitsfraude komt helaas vaker voor dan je denkt. De fraude komt vaak aan het licht als het slachtoffer door een incassobureau wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een abonnement dat nooit door jou is afgesloten. Als je onderstaande stappen volgt, kun je de schade beperken.

 • Doe direct aangifte bij de politie van de gevolgen van de identiteitsfraude. Identiteitsfraude zelf is niet strafbaar, maar de gevolgen wel (oplichting, diefstal, valsheid in geschrifte).
 • Meld je bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI).
 • Informeer eventuele incassobureaus of deurwaarders van de identiteitsfraude. Geef hierbij een kopie van je aangifte en je melding bij het CMI. Als je zeker weet dat je niets te maken hebt met het telefoonabonnement, dan hoef je niets te betalen aan het incassobureau!
 • Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij als je bang bent dat iemand fraudeert met je identiteit. Je kunt eventueel uit voorzorg al je pasjes laten blokkeren en nieuwe aanvragen.
 • Zoek contact met je provider om melding te maken van de identiteitsfraude. Blokkeer gelijk het abonnement wat onterecht op je naam staat. Hieronder vind je de contactgegevens van je provider.

Provider Telefoonnummer
Ben 0900 040 1405 (€0,35 per gesprek)
hollandsnieuwe 1200 (met je hollandsnieuwe-nummer) of Particulier: 0900 0324 (€0,20 per gesprek) of Zakelijk: 0900 0325 (€0,20 per gesprek)
KPN 1200 (met je KPN-nummer) of 0800 0105
Simpel 088 100 5757
Simyo 1200 (met je Simyo-nummer) of 0900 8090 (€0,35 per gesprek)
Tele2 1200 (met je Tele2-nummer) of 020 754 44 44
Telfort Particulier: 0900 9596 (€0,50 per gesprek) of Zakelijk: 0800 22 88 027 (gratis)
T-Mobile 06 2400 1200 of 0800 7123
Vodafone 1200 (met je Vodafone-nummer) of 0800 0094
XS4ALL Particulier: 020 398 76 66 of Zakelijk: 020 398 76 56
Ziggo 1200 (met je Ziggo-nummer) of 0900 1884