Disclaimer

Op deze pagina vind je:

Of ga naar deze pagina voor ons Privacy Statement.

Disclaimer Belsimpel.nl

 1. In deze disclaimer wordt de volgende begripsafbakening gehanteerd:
  • de webpagina: iedere pagina van de website waarop de uitgever een link naar deze disclaimer opneemt met de bedoeling deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: MobielWerkt B.V.;
  • gebruik(en): raadplegen van het genoemde en de daaruit voortvloeiende acties;
  • u: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die u vertegenwoordigt;
  • de inhoud: teksten, beelden of andere informatie;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

 2. Onderstaande punten zijn van toepassing op de webpagina. Door gebruik van de webpagina stemt u in met deze disclaimer;

 3. De uitgever levert op regelmatige basis een bijdrage aan de actualiteit van de pagina. Ondanks deze inzet is  het mogelijk dat de inhoud onjuist of onvolledig is. 

 4. De uitgever levert de inhoud van de webpagina in de huidige staat op experimentele basis en is bedoeld voor particulier gebruik.

 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die berokkend wordt of dreigt te worden en in welk opzicht dan ook verband houdt met  op de webpagina weergegeven kennelijke (type-)fouten.

 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment veranderen of beëindigen, met of zonder berichtgeving voor- of achteraf. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze beëindiging of verandering.

 7. De uitgever is niet aansprakelijk voor gekoppelde bestanden van derden. Links naar bestanden van derden houden geen bekrachtiging in.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de webpagina te ontzeggen. Tevens kan de uitgever de (toegang tot de) webpagina monitoren.


Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.