‹ Alle nieuwsberichten

Nederlandse telefoonverkoper Belsimpel lanceert Gomibo.ie

Nederlandse telefoonverkoper Belsimpel lanceert Gomibo.ie

Groningen, 9-3-2021 – Het Nederlandse Belsimpel heeft www.gomibo.ie gelanceerd, waar Ierse consumenten terecht kunnen voor mobiele telefoons, tablets en accessoires.

Ierse consumenten konden al terecht op www.belsimpel.nl, waar sinds de Brexit al een enorme stijging werd gezien in de verkopen naar Ierland. “Nu er ook een eigen Iers domein is verwachten we dat deze stijging nog verder zal gaan toenemen. Tot nu toe hebben we nauwelijks marketing gedaan, maar dat zullen we nu ook verder opschalen,” vertelt oprichter van Belsimpel Jeroen Doorenbos.

In Nederland is Belsimpel marktleider met bijna 50% online marktaandeel. Het doel om online marktleider te worden ambieert het bedrijf ook in Ierland en de rest van Europa met haar internationale merk Gomibo.

Doorenbos over de lancering: “Met de uitbreiding naar Ierland en de rest van Europa breekt een nieuw hoofdstuk aan in onze missie om de Mobiele Wereld te veranderen.” Het is de grootste stap sinds de oprichting van Belsimpel. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt om haar platform hiervoor geschikt te maken. “We denken dat we de Europese markt kunnen opschudden met onze unieke manier om telecomproducten te vergelijken en ons perfect op de telecommarkt toegespitste leveringsproces. In vrijwel alle Europese landen is de online telecommarkt minder ontwikkeld dan in Nederland. Nederland loopt in die zin zo’n 5 jaar voor op de meeste Europese landen. Alle learnings van de afgelopen 12 jaar van Belsimpel zitten verwerkt in Gomibo en dat biedt veel potentie voor deze internationale stap.” De marketingstrategie voor Gomibo is offensief. Doorenbos: “We praten over vele miljoenen aan budget om het merk te gaan laden.”

 

Over Belsimpel:

Een gedreven team van 600 collega’s zorgt ervoor dat Belsimpel fors blijft groeien door continu verbeteringen door te voeren. In 2019 en 2020 werden respectievelijk een 360 miljoen 410 miljoen euro omzet behaald. Belsimpel profileert zich als dé specialist in de Mobiele Wereld waar klanten terecht kunnen voor het grootste assortiment mobiele telefoons, abonnementen en accessoires tegen scherpe prijzen. Het volledig in huis ontwikkelde platform speelt een belangrijke rol in het succes. Het is voor klanten heel makkelijk om uit miljoenen combinaties van telefoons, abonnementen en bundels die combinatie te kiezen die goed bij hen past. Delen van dit platform worden inmiddels ook gebruikt door andere bedrijven. ID verificatie-platform Verifai.com is het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan.

 

Contactinformatie persvoorlichter:

Floris Schakelaar

pers@belsimpel.nl / press@gomibo.com

 

English

Dutch phone retailer Belsimpel launches Gomibo.ie

Groningen, 9-3-2021 - The Dutch company Belsimpel has launched www.gomibo.ie, where Irish consumers can buy mobile phones, tablets, and accessories.

Irish consumers could already visit www.belsimpel.nl, which has seen a huge increase in sales to Ireland since the Brexit. "Now that we have our own Irish domain, we expect this increase to continue. Until now we hardly did any marketing, but now we will scale that up," says founder of Belsimpel Jeroen Doorenbos.

In the Netherlands, Belsimpel is a market leader with almost a 50% online market share. The company aims to become the online market leader in Ireland and the rest of Europe with its international brand Gomibo.

Doorenbos on the launch: "With the expansion to Ireland and the rest of Europe, a new chapter in our mission to change the Mobile World begins." It is the biggest step since Belsimpel was founded. The company has worked very hard over the past few years to make its platform ready for this. "We think we can shake up the European market with our unique way of comparing telecom products and our perfectly tailored delivery process. In almost all European countries, the online telecom market is less developed than in the Netherlands. In that sense, the Netherlands is about 5 years ahead of most European countries. Everything we’ve learned over the past 12 years of Belsimpel have been incorporated in Gomibo and that offers a lot of potential for this international step." The marketing strategy for Gomibo is offensive. Doorenbos: "We are talking about many millions in budget to bring Gomibo to the rest of the world."

 

About Belsimpel:

An enthusiastic team of 600 colleagues ensures that Belsimpel continues to grow significantly, through continuously implementing improvements. In 2019 and 2020 Belsimpel achieved a turnover of respectively 360 and 410 million euros. Belsimpel profiles itself as the specialist in the Mobile World where customers can go for the largest range of mobile phones, contracts, and accessories at competitive prices. The fully in-house developed platform plays an important role in its success. It is very easy for customers to choose the combination that suits them best from millions of combinations of contracts, bundles, and phones. Parts of this platform are now also used by other companies. ID verification platform Verifai.com is the most imaginative example of this.

 

Contact:

Floris Schakelaar

pers@belsimpel.nl / press@gomibo.com