‹ Alle nieuwsberichten

Onderzoeksresultaten smartphonegebruik in het verkeer

We lieten een onderzoek uitvoeren onder 1201 respondenten. Dit leverde 1126 volledig ingevulde vragenlijsten op. De steekproef van respondenten is representatief voor de Nederlandse bevolking.

Gebruik smartphone in het verkeer 

Voor de impact van het gevaar van smartphonegebruik in het verkeer is het van belang om te weten op wat voor manier er aan het verkeer wordt deelgenomen tijdens het gebruik van de smartphone. Van de mensen die hebben aangegeven hun smartphone in het verkeer te gebruiken, gaf 36% aan hun smartphone in de auto te gebruiken. De atuo is het meeste gevaarlijke voertuig om bezig te zijn met andere dingen dan het verkeer.

Veroorzaken smartphones gevaarlijke verkeerssituaties?

Het is dus vastgesteld dat Nederlanders op zeer regelmatige basis hun smartphone gebruiken terwijl ze deelnemen aan het verkeer. De vervolgvraag is natuurlijk of dit ook daadwerkelijk gevaarlijk is. We vroegen ons panel of ze wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht zijn gekomen doordat zijzelf of andere verkeersdeelnemers met hun telefoon bezig waren.

Van de Nederlandse mannen geeft 13% toe dat zij wel eens een gevaarlijke verkeerssituatie hebben veroorzaakt doordat zij met hun telefoon bezig waren. Van de vrouwen is dit 5%. 

Toen de respondenten gevraagd werd of ze wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht waren gekomen doordat anderen met hun telefoon bezig was antwoordde 27% van de mannen dat dat het geval is en 22% van de vrouwen. Mannen veroorzaken dus vaker gevaarlijke situaties, maar geven ook aan vaker in gevaarlijke situaties terecht te komen dan vrouwen.

Wat doen verkeersdeelnemers op hun telefoon?

Wat doen we dan onderweg dat niet kan wachten tot we thuis zijn? Bellen staat met stip op 1: 31% van de participanten heeft aangegeven zijn smartphone te gebruiken om onderweg mee te bellen. Daarna volgen het versturen van berichten, navigeren en het reageren op berichten. Opvallend detail: er zijn meer vrouwen die hun smartphone gebruiken om onderweg mee te navigeren dan mannen. Tegelijkertijd zijn het vaker mannen die onderweg een telefoontje plegen dan vrouwen. 

We vroegen het panel aan te geven hoe vaak zij de telefoon opnemen als ze gebeld worden als ze deelnemen aan het verkeer.

Een schrikbarende 4% van de Nederlanders gaf aan zijn/haar telefoon áltijd op te nemen in het verkeer, ook als ze dat niet handsfree kunnen doen. Daarnaast zegt 11% van de Nederlanders meestal op te nemen als ze deelnemen aan het verkeer, ook als dat niet handsfree kan. Van de mensen die je om je heen ziet in het verkeer neem dus 15% van de mensen altijd, of meestal, zijn telefoon toch op wanneer dat niet handsfree kan!

Meer nieuws over: