Maatregelen coronavirus

An English translation is provided below.


Op deze pagina houden we je op de hoogte van de maatregelen die wij nemen met betrekking tot het coronavirus. Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen per onderwerp hieronder.


We helpen je graag op een verantwoorde manier

Juist in onzekere tijden zoals deze is het belangrijk dat mensen contact met elkaar kunnen leggen en verbonden zijn. Wij staan daarom gewoon voor je klaar en gaan tot het uiterste om je zo goed mogelijk te helpen, zoals je dat van ons gewend bent. De gezondheid van onze klanten en collega's staat hierbij voorop. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM en treffen de nodige maatregelen.

Je kunt nog steeds bij ons bestellen; voor 23.30 uur besteld is morgen in huis! Ook is onze Klantenservice gewoon bereikbaar en blijven onze winkels open zo lang dit mogelijk is.


Onze voorraad

 • Wordt jullie voorraad nog aangevuld?

 • Wat houdt de voorraadstatus "op voorraad" in?

Verzending en levertijd

 • Wat is de levertijd van mijn bestelling?

 • Kan mijn bestelling nog thuisbezorgd worden?

 • Welke maatregelen met betrekking tot het coronavirus treft PostNL?

  PostNL volgt de richtlijnen van de overheid en treft maatregelen om direct contact zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat je voor ontvangst van je bestelling geen handtekening hoeft te zetten. In plaats daarvan noteert de bezorger de voor- en achternaam van de ontvanger van het pakket en de laatste drie karakters van het documentnummer van het legitimatiebewijs. Het pakket mag ook aangenomen worden door iemand anders op hetzelfde adres.

  Is je bestelling verzonden? Leg dan alvast een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort klaar, zodat de chauffeur van PostNL snel weer door kan.

 • Kan ik mijn bestelling nog afhalen bij een PostNL-punt?

 • Kan ik mijn bestelling nog afhalen bij een Belsimpel-winkel?

 • Ik woon in België. Kan mijn bestelling nog bezorgd worden?

 • Kan ik mijn defecte product nog ter reparatie sturen?

Belsimpel-winkels

 • Zijn de Belsimpel-winkels nog geopend?

 • Welke maatregelen met betrekking tot het coronavirus worden getroffen in de Belsimpel-winkel?

  Ook in onze winkels volgen wij de richtlijnen van de overheid. We treffen extra hygiënemaatregelen en maatregelen om direct contact zoveel mogelijk te beperken. Zo is het alleen op afspraak mogelijk om je gegevens over te laten zetten. Onze collega's blijven thuis als ze klachten hebben en we vragen onze klanten om hetzelfde te doen. We raden onze klanten daarnaast aan om bestellingen niet af te halen in één van onze winkels, maar thuis te laten bezorgen.

 • Hoe werkt het als ik in de Belsimpel-winkel mijn gegevens wil laten overzetten naar mijn nieuwe telefoon?

  Wil je graag hulp bij het overzetten van gegevens van je oude naar je nieuwe telefoon? Om drukte te verspreiden en voldoende tijd te kunnen nemen voor al onze klanten, verlenen wij deze service op dit moment alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice of kom langs in de winkel om een afspraak te maken.

  Heb je een afspraak in de winkel, dan willen we je vragen om alleen te komen. Neem daarnaast de nodige wachtwoorden en pincodes van je telefoon mee op papier. Onze collega's in de winkel regelen dan alles voor je, terwijl je zelf ondertussen een andere boodschap kunt doen.

Contact

 • Ik heb een vraag. Hoe kan ik jullie bereiken?

 • Wat zijn jullie openingstijden op dit moment?

Overig

 • Werkt de app CoronaMelder op alle telefoons?
Measures corona virus


On this page, we'll keep you informed about the measures we take regarding the corona virus. Take a look at the frequently asked questions per topic below for more information.


We want to help you in a responsible way

Especially in uncertain times like these, it is important that people are able to get into contact with each other and are connected. That's why we are here to help and will go to great lengths to help you the best we can, just like you're used to from us! The health of our customers and colleagues is paramount. That's why we follow the National Institute for Public Health and Environmental Protection guidelines and take the necessary precautions.

You can still order from us; order before 23.30 for next-day delivery! Our customer service is still available too and our stores stay open as long as possible.


Our stock

 • Is your stock still being restocked?

 • What does the status "in stock" mean?

Shipping and delivery time

 • What is the delivery time of my order?

 • Can my order still be delivered at home?

 • What measures is PostNL taking with regard to the corona virus?

  PostNL follows government guidelines and takes measures to limit direct contact as much as possible. This means that you do not have to sign for your order before receiving it. Instead, the deliverer notes the first and last name of the recipient of the package and the last three characters of the document number on the proof of identity. The package may also be accepted by someone else at the same address.

  Has your order been shipped? Then please have your identity card, driver's license or passport ready, so the PostNL driver can be on their way again as quickly as possible.

 • Can I still get my order from a PostNL point?

 • Can I still pick up my order at a Belsimpel store?

 • I live in Belgium. Can my order still be delivered?

 • Can I still send in my defective product for repair?

Belsimpel stores

 • Are the Belsimpel stores still open?

 • What measures are being taken with regard to the corona virus in the Belsimpel stores?

  We also follow government guidelines in our stores. We take extra hygiene precautions and measures to limit direct contact as much as possible. That's why we only transfer your data to your new phone by appointment. Our colleagues stay at home if they have any symptoms and we ask our customers to do the same. We also advise our customers not to pick up orders in one of our stores, but to have them delivered at home.

 • How does it work if I want to have my data transferred to my new phone in the Belsimpel store?

  Would you like get help transferring data from your old phone to your new one? Because we can only have a limited amount of customers in our store at a time and because we want to be able to take enough time for all of our customers, we only provide this service by appointment. Please contact our customer service or visit our store to make an appointment.

  If you have an appointment at the store, we'd like to ask you to come alone. In addition, please bring the necessary passwords and pin codes from your phone on paper. Our colleagues in the store will arrange everything for you, while you can run some other errands in the meantime.

Contact

 • I have a question. How can I reach you?

 • What are your opening hours right now?